Aan alle vrouwen met zelftwijfelmoeheid…IK GELOOF IN JOU!

Aan alle vrouwen met zelftwijfelmoeheid…IK GELOOF IN JOU!

Zelftwijfel. Het komt vaker voor bij vrouwen. Dat leerde ik met vallen en opstaan door eigen levenservaring in combi met een leerrijk ontwikkelproces.  Op dit pad hielp ik zelf al een reeks andere dames op weg om met meer vertrouwen in werk en leven te durven staan. Het mooie is dat ook elk van deze dames mij één voor één een inzicht gaven, waardoor ook ik meer vertrouwen kreeg in mezelf. Al doende leert men de vaardigheid!


Ik geef graag enkele belangrijke basisinzichten mee als mogelijke oorzaak van zelftwijfel:

  • De erfenis van vorige generaties in Mind Set:  Onze (over)grootmoeders waren meestal nog vrouw aan de haard of stopten met werken zodra er kinderen waren. Zorg voor anderen was de voornaamste bezigheid. Ik zie de spreuk nog altijd staan boven de haard: “Wie werkt voor vrouw en kind en wordt door hen bemind, ’t is vader!”  (Zo was er ook één van ‘moeder’, maar die herinner ik me niet juist meer.) Ik vind dat deze ook gewoon alles zegt: Vader’s taak is werken voor het gezin; moeder’s taak is ‘liefhebben’ en dus de relatie koesteren met man en kind. Een zachte, warme, veilige bedding om ‘thuis te komen’. Een mooie theorie, toch? Maar misschien is dàt wel het ‘authentieke’ aan de vrouw, mogelijks ook op andere vlakken?

  • Onze moeders kregen al dan niet de mogelijkheid verder te studeren, maar gezinszorg primeerde nog vaker en bleef maatschappelijk belangrijker want trouwen onder wettelijk stelsel impliceerde een traditionele mind set waarin het M/V rollenpatroon werd in stand gehouden.

  • Doorgezette Emancipatie: gelijke rechten voor mannen en vrouwen op werkgebied en dus ook gelijke plichten op prestatievlak: het ontstaan van ons twee-verdieners-model. In deze context wordt ‘gelijkheid’ een strijd die mentaal bijna op leven en dood wordt gevoerd binnen een Westers model waarin de laatste 20 jaar alles nog beter en sneller moest, gericht op het in stand houden van onze welvaart. Een welvaart van harder, beter, groter, more for more waarbij zal blijken dat we onze aarde, onze enige levensvatbare bedding, onze moeder aan het verstikken zijn…

  • Voortschrijdend Inzicht anno 2020: als de meer zelfbewuste vrouw, die van haar voorouders een set goedbedoelde overtuigingen meekreeg om én te vechten voor haar plek op de werkvloer én tegelijk voelt dat dit niet (meer) klopt met haar vrouwelijke natuur zou het dan kunnen dat ze aan zichzelf begint te twijfelen? Steeds vergeleken worden met je ‘peers’ zal er ook wel weinig goed aan doen. M.a.w. er is een individuele verantwoordelijkheid, alsook een collectieve, toch?

 

Wat zijn de voornaamste gevolgen van zelftwijfel, indien je er blijft in hangen? 

  • Een job mislopen of een ontslag in herstructurering omdat anderen meer vertrouwen krijgen
  • Niet kunnen voor jezelf beslissen en dus beslist de ander voor jou
  • Burn-out omdat je steeds mentaal/emotionele energielekken meedraagt

Waar naar verlangd wordt is natuurlijk dat de zich opstapelende gevolgen die als een rode draad doorheen het leven lopen ergens stoppen. Dat weet je. Je beseft dat je beter in je vel zal zitten wanneer je deze vicieuze cirkel doorbreekt. Maar hoe dan? 

Een probleem geraakt niet van de baan door er steeds op dezelfde manier naar te kijken. Het vraagt wat mij betreft dus een mind reset. Met die reden startte ik in 2015 als zelfstandige in bijberoep. De naam MindReset werd niet zomaar gekozen. Alles wat ik sindsdien ondernam, stond en staat nog steeds in het teken van mezelf persoonlijke en professioneel ontwikkelen met 1 doel: mezelf versterken in wie ik écht ben en daarmee o.a. zichtbaar zijn voor andere vrouwen die hun zelftwijfel moe zijn!

Dat deed ik begin van dit jaar met een nieuw 3-daags traject, waarin ik 5 vrouwen mee liet bewegen op mijn eigen vibe rond 3 krachtige pijlers: zelf(h)erkenning, mindset/zelfvertrouwen en unieke, intrinsieke talent. De reacties waren lovend en voor mij een bevestiging dat we ons als vrouwen meer mogen gaan verbinden vanuit ‘vrouw zijn’, gelijkwaardigheid en authenticiteit. Dat kan door ons los te maken van een innerlijk conflict tussen traditionele verzoenende rollenpatronen en het plichtsbewust volgen van de ratrace van de tweeverdieners!

Verandering begint bij onze eigen bewustwording!

Verandering in onze naaste omgeving, maar ook in onze bijdrage aan een nieuw economisch model waarin de vrouwelijke gevoeligheden gewaardeerd worden en ‘verbinding’ en ‘vertrouwen’ de norm mogen zijn in plaats van ‘competitie’ en ‘verdeeldheid’. Een model waarin meer ruimte vrij komt voor ‘gezond evenwicht’ tussen werk en privé en waar digitalisering ten dienste gesteld wordt van meer ‘comfort’ voor werknemers in plaats van een ‘flexibiliteit’ ten gunste van de rat-race waarin men ‘ALWAYS ON’ moet zijn. Time to respect the female touch in a digital, too fast-moving world, op alle vlakken!

 Lieve vrouw,

Ik geloof dat als jij meer uit je kot komt, opkomend voor jouw leven, dat van je kinderen (=de toekomst) en voor WIE JIJ ECHT BENT, JE een wezenlijk verschil kan maken in je eigen omgeving en daarbuiten.

“Whatever you belief with feeling becomes your reality”

Ik geloof in jou en je capaciteiten en als jij dat nu nog niet zelf kan zien, dan help ik je graag een elleboogje. (handjes mogen namelijk nog nietJ)

Zin om deel te gaan uitmaken van een inspirerende nieuwe TRIBE in 2021?

Dan nodig ik je hartelijk uit om je HIER kandidaat te stellen voor een afstemmoment en ik contacteer je snel. 

Liefs, 

Véronique
{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x