Omgaan met externe druk doe je zo...

Omgaan met externe druk doe je zo...

...door (her) af te stemmen op jezelf

De laatste jaren valt op dat evenwicht in werk en leven vaker zoek is. Door de digitalisering worden mensen aangespoord om ‘anders’ te gaan leven en werken. Men is als het ware zelf op een soort automatisch besturingssysteem overgeschakeld en wordt meegesleurd met de massa. Er is te veel identificatie met de buitenwereld en te weinig met eigen tempo, eigen waarden, eigen behoeftes. Ons hoofd raakt oververhit en ons hart krijgt kloppingen. Tijd om even terug af te stemmen op onszelf dus: “Wie zijn we? Wat doen we? Wat drijft ons? En hoe verhouden we ons tot de wereld waarin we leven?” Willen we duurzaam meewerken aan ons integraal en algemeen welzijn, dan zijn we toe aan wat meer (h)erkenning, rust en verbinding met onszelf. 

MindReset ontwikkelde daartoe het RESET-model. 

REFLECT of beZIN en ont-dek je gewoontes, rode draad

ENERGIZE & EMPOWER jezelf in het grotere geheel waartoe je behoort

SELF-REGULATE naar mildheid, in balans met je hele wezen/hart/intuïtie

ENGAGE & EDUCATE = aan de slag gaan met hetgeen je hebt ontdekt

TRUST in plaats van vanuit je schaduwkant (=angsten te leven)

Waarom doe ik dit? Om mensen te verbinden in hun weg naar een leven vanuit hun volwaardige potentieel want...je bent veel meer dan je denkt!

Volgens psychologen ontwikkelt de mens zich best door een evenwichtige mix van autonomie en verbinding waarbinnen gaandeweg competenties worden uitgebouwd. Hoe die mix tot stand komt is grotendeels afhankelijk van de manier van opvoeden. Hoe bewuster je leert omgaan met eigen gewoonten en aangeleerde familiepatronen, hoe beter je zelf tot die mix kan komen. In het volwassen worden ontdek je zo steeds beter wie je bent en hoe je daar op afstemt wat je doet.

Om in je werk en leven balans te vinden, is het in de eerste plaats dus van belang jezelf door en door te kennen als individu en als deel van de mensheid. Hiertoe is het menselijk brein de sturende bron die je hart al dan niet kan toelaten je te leiden naar meer ZELFSTURING in je leven en werk. 

Wil je graag een gratis intakegesprek van half uur kan dat door je email en beknopte vraag na te laten op CONTACTPAGINA

Na het intakegesprek ontvang je

  • een korting van 20€ voor een individueel traject of workshop of een groepscoaching
  • toegang tot de FB groep: Rebalance Your Life
  • geldig tot eind januari 2018

Niemand kan van jou maken wie je niet bent! Herontdek wie jij écht bent en sta me toe jou daarbij te mogen inspireren...

Lieve , warme groeten, 

Véronique